Op 23 december 2005 heeft AFM Westplan Investors Participaties B.V. een vergunning verleend voor het in Nederland aanbieden en/of verrichten van effectendiensten.

Daarnaast heeft AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) op 4 mei 2012 aan Westplan Beheerder N.V. een vergunning verleend op grond van artikel 2:65, eerste lid Wft. Beheerder was geregistreerd bij de AFM en stond Beheerder onder toezicht van de AFM.

Aangezien de fondsen die Westplan momenteel in de markt zet, niet kwalificeren als Beleggingsinstelling, maar als ondernemen (door het build-fill-sell principe) heeft Westplan besloten de artikel 2:65 beheerdervergunning in te leveren. Dit is door de AFM geaccepteerd en per 15 mei 2014 geëffectueerd.

Om de naleving van wet-en regelgeving binnen Westplan te waarborgen, hebben we een externe Compliance Officer van Charco & Dique.


Permanente Documenten Beheerder

Stichting Westplan Investors Trustaccount - akte van oprichting (2002-02-28)

Stichting Westplan Investors Trustaccount - uittreksel KvK (2013-03-01)

Westplan Investors Participaties B.V. – bev. gedeeltelijke vergunningintrekking (2019-03-19)

Westplan Investors Participaties B.V. - jaarstukken 2012

Westplan Investors Participaties B.V. - jaarstukken 2013

Westplan Investors Participaties B.V. - jaarstukken 2014

Westplan Investors Participaties B.V. - jaarstukken 2015

Westplan Investors Participaties B.V. - jaarstukken 2016


Uitreksel Kamer van Koophandel

Indien u van een van de bovenstaande documenten een hard copy versie wilt ontvangen, kunt u dit laten weten via info@westplan.nl